فلزات

فلزات در جدول تناوبی، بیشترین تعداد عناصر را ساخته اند که شامل 88 عنصر می شوند. فلزات دارای خواص منحصر به فردی هستند که می توان به براق بودن، رسانایی خوب گرما و الکتریسیته، نقطه ذوب بالا، چکش خواری بالا و شکل پذیری خوب اشاره کرد. فلزات در دمای اتاق جامد هستند. به غیر از فلز جیوه که در دمای اتاق به صورت مایع است. آلیاژهایی که توسط فلزات درست می شوند را به دو دسته کلی تقسیم کرده اند که شامل: آلیاژهای آهنی و آلیاژهای غیرآهنی می شوند. آلیاژهای آهنی مانند فولادها و چدن ها و آلیاژهای غیرآهنی مانند آلیاژهای آلومینیومی، مسی و دیگر فلزات هستند.