پیچ متری آهنی

پیچ متری آهنیپیچ متری آهنی درواقع میلگرد ساده فولادی می باشد که اول آن را کشش می دهند و سپس تمام آن را رزوه کاری می کنند. از هر دو طرف این پیچ ها مهره بسته می شود. عمدتا این پیچ های متری به طول یک متر در بازار موجودند و به مصرف می رسند. اما مصرف کننده نیز می تواند بنا به نیاز خود این پیچ ها را به طول های دلخواه برش دهد. این پیچ متری از فولادهایی با کربن متوسط ساخته شده است و دارای استحکام بالایی می باشد. همچنین نوع گالوانیزه این پیچ متری دارای لایه ای از روی می باشد که آن را در برابر خوردگی و رطوبت مقاوم کرده است. کاربرد این پیچ های متری در صنایع چوبی همچون میز و صندلی، سازه های فلزی، صنایع ساختمان، نفت، پتروشیمی و ... بسیار است.

نمایش:
مرتب کردن بر اساس:

پیچ یک متری آهنی سایز 10

پیچ یک متری آهنیپیچ متری آهنی درواقع میلگرد ساده فولادی می باشد که اول آن را کشش می دهند و سپس تمام ..

پیچ یک متری آهنی سایز 12

پیچ یک متری آهنیپیچ متری آهنی درواقع میلگرد ساده فولادی می باشد که اول آن را کشش می دهند و سپس تمام ..

پیچ یک متری آهنی سایز 14

پیچ یک متری آهنیپیچ متری آهنی درواقع میلگرد ساده فولادی می باشد که اول آن را کشش می دهند و سپس تمام ..

پیچ یک متری آهنی سایز 16

پیچ یک متری آهنیپیچ متری آهنی درواقع میلگرد ساده فولادی می باشد که اول آن را کشش می دهند و سپس تمام ..

پیچ یک متری آهنی سایز 18

پیچ یک متری آهنیپیچ متری آهنی درواقع میلگرد ساده فولادی می باشد که اول آن را کشش می دهند و سپس تمام ..

پیچ یک متری آهنی سایز 20

پیچ یک متری آهنیپیچ متری آهنی درواقع میلگرد ساده فولادی می باشد که اول آن را کشش می دهند و سپس تمام ..

پیچ یک متری آهنی سایز 22

پیچ یک متری آهنیپیچ متری آهنی درواقع میلگرد ساده فولادی می باشد که اول آن را کشش می دهند و سپس تمام ..

پیچ یک متری آهنی سایز 24

پیچ یک متری آهنیپیچ متری آهنی درواقع میلگرد ساده فولادی می باشد که اول آن را کشش می دهند و سپس تمام ..

پیچ یک متری آهنی سایز 25

پیچ یک متری آهنیپیچ متری آهنی درواقع میلگرد ساده فولادی می باشد که اول آن را کشش می دهند و سپس تمام ..

پیچ یک متری آهنی سایز 27

پیچ یک متری آهنیپیچ متری آهنی درواقع میلگرد ساده فولادی می باشد که اول آن را کشش می دهند و سپس تمام ..

پیچ یک متری آهنی سایز 28

پیچ یک متری آهنیپیچ متری آهنی درواقع میلگرد ساده فولادی می باشد که اول آن را کشش می دهند و سپس تمام ..

پیچ یک متری آهنی سایز 30

پیچ یک متری آهنیپیچ متری آهنی درواقع میلگرد ساده فولادی می باشد که اول آن را کشش می دهند و سپس تمام ..

پیچ یک متری آهنی سایز 32

پیچ یک متری آهنیپیچ متری آهنی درواقع میلگرد ساده فولادی می باشد که اول آن را کشش می دهند و سپس تمام ..

پیچ یک متری آهنی سایز 33

پیچ یک متری آهنیپیچ متری آهنی درواقع میلگرد ساده فولادی می باشد که اول آن را کشش می دهند و سپس تمام ..

پیچ یک متری آهنی سایز 35

پیچ یک متری آهنیپیچ متری آهنی درواقع میلگرد ساده فولادی می باشد که اول آن را کشش می دهند و سپس تمام ..

پیچ یک متری آهنی سایز 36

پیچ یک متری آهنیپیچ متری آهنی درواقع میلگرد ساده فولادی می باشد که اول آن را کشش می دهند و سپس تمام ..