پیچ ماشینی (استوانه ای)

پیچ ماشینی (استوانه ای)پیچ استوانه ای که با نام پیچ ماشینی نیز معروف است، تمام رزوه است و سری تخت دارد. پیچ استوانه ای یکی از رایج ترین اشکال پیچ و اتصالات می باشد و مصارف صنعتی و خانگی فراوانی دارد. پیچ ماشینی همچنین در صنایع فلزی، چوبی و پلیمری هم استفاده می شود.