پیچ آهن ورق و فلز

پیچ آهن ورق و فلزپیچ آهن، ورق و فلز پیچ هایی هستند که مخصوص ایجاد اتصال در قطعات و صفحات فلزی هستند و به شکل های مختلفی تولید و دسته بندی می شوند. گل این دسته از پیچ ها به شکل های بوکسی و آچار خور موجودند. همچنین سر این پیچ ها ممکن است تیز یا مته ای باشند.