واشر

واشرواشر حلقه ای است از جنس فلز و در حقیقت واسطه بین مهره و بدنه می باشد. واشرها عمدتا جهت توزیع بار پیچ و مهره ها استفاده می شوند. از اصلی ترین دلایل استفاده از واشرها می توان به موارد زیر اشاره کرد: زیر مهره قرار می گیرد تا چرخش مهره به قطعه اصلی آسیب نرساند، از باز شدن مهره یا پیچ بر اثر لرزش جلوگیری می کند، فشار حاصل از بستن مهره بر قطعه کار را بهتر انتقال می دهد.