مهره

مهرهمهره قطعه ای حلقه ای شکل، گرد یا چندضلعی است که درونش رزوه شده است. مهره، یراقی کمکی برای پیچ ها است تا به واسطه آنها پیچ ها محکم ترشده و در مسیر پیچش خود بسته شوند. رزوه و شیار مهره ها با رزوه و شیار پیچ باید دارای تناسب باشند. مهره ها معمولا از جنس آهن و فولاد یا دیگر فلزات می باشند، اما برای پیچ های پلاستیکی مهره های پلاستیکی هم ساخته شده است.