ورق آج دار

ورق آج دارورق آج دار ورقی است با سطحی برجسته که آج ها و دندانه هایی با الگویی خاص بر روی سطح آن برای ایجاد اصطکاک به وجود آمده است. این ورق ها معمولا از جنس انواع فولادهای ساختمانی، ضد زنگ و آلومینیوم هستند. از این ورق های آج دار معمولا در جاهایی که نیاز به اصطکاک و سطحی غیر سُر باشد استفاده می شود. از این ورق های آج دار معمولا در کارهایی مانند ساخت کف اتاق کامیون ها و وانت بارها، کف زمین های در حال عملیات ساخت و یا راه سازی که به صورت موقت باید عبور و مرور از روی آن انجام گیرد، ساخت پله های اضطراری، ساخت دستگاه های صنعتی، کاربردهای ساختمانی و ... استفاده می شود.

نمایش:
مرتب کردن بر اساس:

ورق آج دار آلومینیوم-ضخامتmm1 ابعاد1000*2000 mm وزن5.4kg

ورق آج دار آلومینیوم-ضخامتmm1 ابعاد1000*2000 mm وزن5.4kgورق آج دار آلومینیوم-ضخامتmm1 ابعاد1000*2000..

84,240تومان

ورق آج دار آلومینیوم-ضخامتmm1 ابعاد1250*2500 mm وزن8.4kg

ورق آج دار آلومینیوم-ضخامتmm1 ابعاد1250*2500 mm وزن8.4kgورق آج دار آلومینیوم-ضخامتmm1 ابعاد1250*2500..

131,625تومان

ورق آج دار آلومینیوم-ضخامتmm2 ابعاد1000*2000 mm وزن10.8kg

ورق آج دار آلومینیوم-ضخامتmm2 ابعاد1000*2000 mm وزن10.8kgورق آج دار آلومینیوم-ضخامتmm2 ابعاد1000*200..

168,480تومان

ورق آج دار آلومینیوم-ضخامتmm2 ابعاد1250*2500 mm وزن16.9kg

ورق آج دار آلومینیوم-ضخامتmm2 ابعاد1250*2500 mm وزن16.9kgورق آج دار آلومینیوم-ضخامتmm2 ابعاد1250*250..

263,250تومان

ورق آج دار آلومینیوم-ضخامتmm3 ابعاد1000*2000 mm وزن16.2kg

ورق آج دار آلومینیوم-ضخامتmm3 ابعاد1000*2000 mm وزن16.2kgورق آج دار آلومینیوم-ضخامتmm3 ابعاد1000*200..

272,160تومان

ورق آج دار آلومینیوم-ضخامتmm3 ابعاد1250*2500 mm وزن25.3kg

ورق آج دار آلومینیوم-ضخامتmm3 ابعاد1250*2500 mm وزن25.3kgورق آج دار آلومینیوم-ضخامتmm3 ابعاد1250*250..

425,250تومان

ورق آج دار آلومینیوم-ضخامتmm4 ابعاد1000*2000 mm وزن21.6kg

ورق آج دار آلومینیوم-ضخامتmm4 ابعاد1000*2000 mm وزن21.6kgورق آج دار آلومینیوم-ضخامتmm4 ابعاد1000*200..

375,840تومان

ورق آج دار آلومینیوم-ضخامتmm4 ابعاد1250*2500 mm وزن33.8kg

ورق آج دار آلومینیوم-ضخامتmm4 ابعاد1250*2500 mm وزن33.8kgورق آج دار آلومینیوم-ضخامتmm4 ابعاد1250*250..

587,250تومان

ورق آج دار آلومینیوم-ضخامتmm5 ابعاد1000*2000 mm وزن27kg

ورق آج دار آلومینیوم-ضخامتmm5 ابعاد1000*2000 mm وزن27kgورق آج دار آلومینیوم-ضخامتmm5 ابعاد1000*2000 ..

486,000تومان

ورق آج دار آلومینیوم-ضخامتmm5 ابعاد1250*2500 mm وزن42.2kg

ورق آج دار آلومینیوم-ضخامتmm5 ابعاد1250*2500 mm وزن42.2kgورق آج دار آلومینیوم-ضخامتmm5 ابعاد1250*250..

759,375تومان

ورق آج دار آهنی ST37-ضخامت2 ابعاد1000*2000 mm وزن31.4kg

ورق آج دار آهنی ST37-ضخامت2 ابعاد1000*2000 mm وزن31.4kgورق آج دار آهنی ST37-ضخامت2 ابعاد1000*2000 mm..

128,652تومان

ورق آج دار آهنی ST37-ضخامت2 ابعاد1250*2500 mm وزن49.1kg

ورق آج دار آهنی ST37-ضخامت2 ابعاد1250*2500 mm وزن49.1kgورق آج دار آهنی ST37-ضخامت2 ابعاد1250*2500 mm..

201,020تومان

ورق آج دار آهنی ST37-ضخامت2 ابعاد1500*3000 mm وزن70.7kg

ورق آج دار آهنی ST37-ضخامت2 ابعاد1500*3000 mm وزن70.7kgورق آج دار آهنی ST37-ضخامت2 ابعاد1500*3000 mm..

289,468تومان

ورق آج دار آهنی ST37-ضخامت2 ابعاد1500*6000 mm وزن141.5kg

ورق آج دار آهنی ST37-ضخامت2 ابعاد1500*6000 mm وزن141.5kgورق آج دار آهنی ST37-ضخامت2 ابعاد1500*6000 m..

578,936تومان

ورق آج دار آهنی ST37-ضخامت3 ابعاد1000*2000 mm وزن47.2kg

ورق آج دار آهنی ST37-ضخامت3 ابعاد1000*2000 mm وزن47.2kgورق آج دار آهنی ST37-ضخامت3 ابعاد1000*2000 mm..

192,979تومان

ورق آج دار آهنی ST37-ضخامت3 ابعاد1250*2500 mm وزن73.7kg

ورق آج دار آهنی ST37-ضخامت3 ابعاد1250*2500 mm وزن73.7kgورق آج دار آهنی ST37-ضخامت3 ابعاد1250*2500 mm..

301,529تومان