نبشی

نبشینبشی های فلزی المان های ساختمانی هستند که دارای سطح مقطع L مانند هستند. نبشی ها از طریق اسکتروژن یک چهار پهلوی فلزی به وجود می آیند. نبشی ها را معمولا از انواع فولادها مانند فولادهای ضد زنگ، ساختمانی و گالوانیزه و آلیاژهای آلومینیومی عموما سری 6000 می سازند. از نبشی ها می توان در کارهایی مانند تقویت انواع سازه های ساختمانی، ساخت قفسه های متصل به دیوار، ساخت طبقات ساختمان و ... استفاده کرد.