ناودانی

ناودانیناودانی های فلزی سطح مقطعی C یا U شکل از یک فلز مانند انواع فولادها، آلومینیوم و ... هستند که جزو پروفیل های ساختمانی اند. ناودانی های فلزی شامل یک سطح عمودی (WEB) و دو سطح افقی در بالا و پایین سطح عمودی (FLANGE) است. از ناودانی های فلزی در کارهایی مانند: ساخت تیرها، چارچوب در و پنجره، سازه های سبک فولادی، قفسه های مستحکم فولادی، خرپاها و بدنه تریلرها و کشنده ها می توان استفاده کرد.