میلگرد آج دار

میلگرد آج دارمیلگرد آج دار یکی از المان های مهم در ساختمان سازی است. بتن یک ماده بسیار ترد است، و از آن جایی که مواد ترد عموما دارای مقاومت فشاری بالا و مقاومت کششی پایینی هستند، برای جبران مقاومت کششی بتن، از میلگردها درون بتن استفاده می شود. آجدار بودن میلگردها موجب می شود که اصطکاک میان بتن و میلگر افزایش یابد و بتن راحت تر به میلگرد بچسبد. در ساخت میلگردهای آج دار از فولادهای ساختمانی استفاده می شود.

نمایش:
مرتب کردن بر اساس:

میلگرد آجدار آهنی ST37 - قطر 12 mm طول 6000 mm

میلگرد آجدار آهنی ST37 - قطر 12 mm طول 6000 mm وزن 5.4 (5%±) kgمیلگرد آج دار در تقویت کردن بتن ها در..

17,360تومان

میلگرد آجدار آهنی ST37 - قطر 14 mm طول 6000 mm

میلگرد آجدار آهنی ST37 - قطر 14 mm طول 6000 mm وزن 7.3 (5%±) kgمیلگرد آج دار در تقویت کردن بتن ها در..

23,629تومان

میلگرد آجدار آهنی ST37 - قطر 16 mm طول 6000 mm

میلگرد آجدار آهنی ST37 - قطر 16 mm طول 6000 mm وزن 9.5 (5%±) kgمیلگرد آج دار در تقویت کردن بتن ها در..

30,291تومان

میلگرد آجدار آهنی ST37 - قطر 18 mm طول 6000 mm

میلگرد آجدار آهنی ST37 - قطر 18 mm طول 6000 mm وزن 12.1 (5%±) kgمیلگرد آج دار در تقویت کردن بتن ها د..

36,167تومان

میلگرد آجدار آهنی ST37 - قطر 20 mm طول 6000 mm

میلگرد آجدار آهنی ST37 - قطر 20 mm طول 6000 mm وزن 14.9 (5%±) kgمیلگرد آج دار در تقویت کردن بتن ها د..

44,651تومان

میلگرد آجدار آهنی ST37 - قطر 22 mm طول 6000 mm

میلگرد آجدار آهنی ST37 - قطر 22 mm طول 6000 mm وزن 18 (5%±) kgمیلگرد آج دار در تقویت کردن بتن ها در ..

54,027تومان

میلگرد آجدار آهنی ST37 - قطر 25 mm طول 6000 mm

میلگرد آجدار آهنی ST37 - قطر 25 mm طول 6000 mm وزن 23.3 (5%±) kgمیلگرد آج دار در تقویت کردن بتن ها د..

69,767تومان

میلگرد آجدار آهنی ST37 - قطر 28 mm طول 6000 mm

میلگرد آجدار آهنی ST37 - قطر 28 mm طول 6000 mm وزن 29.2 (5%±) kgمیلگرد آج دار در تقویت کردن بتن ها د..

87,516تومان

میلگرد آجدار آهنی ST37 - قطر 30 mm طول 6000 mm

میلگرد آجدار آهنی ST37 - قطر 30 mm طول 6000 mm وزن 33.5 (5%±) kgمیلگرد آج دار در تقویت کردن بتن ها د..

100,464تومان

میلگرد آجدار آهنی ST37 - قطر 32 mm طول 6000 mm

میلگرد آجدار آهنی ST37 - قطر 32 mm طول 6000 mm وزن 38.1 (5%±) kgمیلگرد آج دار در تقویت کردن بتن ها د..

114,306تومان