سپری آهنی

سپری آهنیسپری آهنی یا تیرآهن T یکی از المان های مهم ساختمان سازی است که شامل دو بخش است:

1. Flange (بخش افقی) که وظیفه آن تحمل تنش های برشی است.
2. Web (بخش عمودی) که وظیفه آن تحمل تنش های فشاری است.
بنا به مکان ها و تنش هایی که یک سپری باید تحمل کند، سپری های مختلفی در اندازه های مختلف و با مواد متفاوتی ساخته شده اند. تیرهای T شکل را از جنس های مختلفی درست می کنند که از مهم ترین آنها می توان از فولادهای ساختمانی، بتن و یا ترکیبی از این دو که به آن بتن تقویت شده می گویند، نام برد. از سپری های آهنی می توان به عنوان اسکلت انواع سازه های ساختمانی استفاده کرد.

نمایش:
مرتب کردن بر اساس:

سپری آهنی ST37 - سایز 2 طول شاخه 6000 mm وزن 5.5 (5%±) kg

سپری آهنی ST37 - سایز 2 طول شاخه 6000 mm وزن 5.5 (5%±) kgسپری آهنی یک تیرآهن T شکل و از جنس فولاد ها..

15,510تومان

سپری آهنی ST37 - سایز 2.5 طول شاخه 6000 mm وزن 8 (5%±) kg

سپری آهنی ST37 - سایز 2.5 طول شاخه 6000 mm وزن 8 (5%±) kgسپری آهنی یک تیرآهن T شکل و از جنس فولاد ها..

22,560تومان

سپری آهنی ST37 - سایز 3.5 طول شاخه 6000 mm وزن 14 (5%±) kg

سپری آهنی ST37 - سایز 3.5 طول شاخه 6000 mm وزن 14 (5%±) kgسپری آهنی یک تیرآهن T شکل و از جنس فولاد ه..

39,480تومان

سپری آهنی ST37 - سایز 4 طول شاخه 6000 mm وزن 17.5 (5%±) kg

سپری آهنی ST37 - سایز 4 طول شاخه 6000 mm وزن 17.5 (5%±) kgسپری آهنی یک تیرآهن T شکل و از جنس فولاد ه..

49,350تومان

سپری آهنی ST37 - سایز 4.5 طول شاخه 6000 mm وزن 22 (5%±) kg

سپری آهنی ST37 - سایز 4.5 طول شاخه 6000 mm وزن 22 (5%±) kgسپری آهنی یک تیرآهن T شکل و از جنس فولاد ه..

62,040تومان

سپری آهنی ST37 - سایز 5 طول شاخه 6000 mm وزن 26 (5%±) kg

سپری آهنی ST37 - سایز 5 طول شاخه 6000 mm وزن 26 (5%±) kgسپری آهنی یک تیرآهن T شکل و از جنس فولاد های..

73,320تومان

سپری آهنی ST37 - سایز 6 طول شاخه 6000 mm وزن 27 (5%±) kg

سپری آهنی ST37 - سایز 6 طول شاخه 6000 mm وزن 27 (5%±) kgسپری آهنی یک تیرآهن T شکل و از جنس فولاد های..

76,140تومان