سپری آهنی

سپری آهنیسپری آهنی یا تیرآهن T یکی از المان های مهم ساختمان سازی است که شامل دو بخش است:

1. Flange (بخش افقی) که وظیفه آن تحمل تنش های برشی است.
2. Web (بخش عمودی) که وظیفه آن تحمل تنش های فشاری است.
بنا به مکان ها و تنش هایی که یک سپری باید تحمل کند، سپری های مختلفی در اندازه های مختلف و با مواد متفاوتی ساخته شده اند. تیرهای T شکل را از جنس های مختلفی درست می کنند که از مهم ترین آنها می توان از فولادهای ساختمانی، بتن و یا ترکیبی از این دو که به آن بتن تقویت شده می گویند، نام برد. از سپری های آهنی می توان به عنوان اسکلت انواع سازه های ساختمانی استفاده کرد.

نمایش:
مرتب کردن بر اساس: