تیر آهن

تیر آهن



تیر آهن I یا تیرآهن H از المان های اصلی هستند که در ساخت انواع ساختمان ها و سازه های ساختمانی به کار می روند و معمولا از جنس فولادهای ساختمانی هستند. اگرچه تیرهایی موجود هستند که از آلومینیوم یا حتی چوب ساخته شده اند. وظیفه اصلی تیرآهن ها تحمل تنش های حاصل از نیروی برشی و لنگر خمشی ناشی از بارهای وارد بر آن و وزن خود تیر آهن است.

تیر آهن ها به سه صورت یافت می شوند:

1. تیر آهن IPE (استاندارد اروپا و ایران)
2. تیر آهن INP (استاندارد چین و روسیه)
3. تیر آهن IPB (بال پهن)
از تیر آهن ها می توان در ساخت سازه هایی مانند ستون ها، خرپاها، نعل درگاه ها، تیر در پوشش سقف‌ها و پل های لانه زنبوری استفاده کرد.