توری جوشی

توری جوشیتوری های جوشی توری هایی هستند که از جوش دادن مفتول های فولادی با قطرهای متفاوت برای به دست آوردن استحکام بالا درست شده اند. در توری های جوشی می توان از فولادهای متفاوتی مانند فولادهای ضد زنگ، فولادهای رنگ شده، فولادهای گالوانیزه و ... استفاده کرد. توری های جوشی به دو صورت توری های جوشی رولی و صفحه هستند که رولی ها انعطاف پذیری خوبی دارند. از توری های جوشی می توان در کارهایی مانند حصاربندی زندان ها، کارخانه ها، مرزها و در کل جاهایی که نیازمند حصار های مستحکم با انعطاف خوب هستند استفاده کرد.

نمایش:
مرتب کردن بر اساس:

توری جوشی آهنی - ابعاد 2200*6000 mm چشمه 100 mm ضخامت 10 mm وزن kg 13

توری جوشی آهنی - ابعاد 2200*6000 mm چشمه 100 mm ضخامت 10 mmتوری جوشی آهنی از به هم جوش دادن مفتول ها..

494,208تومان

توری جوشی آهنی - ابعاد 2200*6000 mm چشمه 100 mm ضخامت 12 mm وزن kg 18.72

توری جوشی آهنی - ابعاد 2200*6000 mm چشمه 100 mm ضخامت 12 mmتوری جوشی آهنی از به هم جوش دادن مفتول ها..

4,297,800تومان

توری جوشی آهنی - ابعاد 2200*6000 mm چشمه 100 mm ضخامت 14 mm وزن kg 25.48

توری جوشی آهنی - ابعاد 2200*6000 mm چشمه 100 mm ضخامت 14 mmتوری جوشی آهنی از به هم جوش دادن مفتول ها..

1,235,077تومان

توری جوشی آهنی - ابعاد 2200*6000 mm چشمه 100 mm ضخامت 6 mm

توری جوشی آهنی - ابعاد 2200*6000 mm چشمه 100 mm ضخامت 6 mmتوری جوشی آهنی از به هم جوش دادن مفتول های..

186,142تومان

توری جوشی آهنی - ابعاد 2200*6000 mm چشمه 100 mm ضخامت 6 mm وزن kg 4.68

توری جوشی آهنی - ابعاد 2200*6000 mm چشمه 100 mm ضخامت 6 mmتوری جوشی آهنی از به هم جوش دادن مفتول های..

186,142تومان

توری جوشی آهنی - ابعاد 2200*6000 mm چشمه 100 mm ضخامت 8 mm وزن kg 8.32

توری جوشی آهنی - ابعاد 2200*6000 mm چشمه 100 mm ضخامت 8 mmتوری جوشی آهنی از به هم جوش دادن مفتول های..

308,599تومان

توری جوشی آهنی - ابعاد 2200*6000 mm چشمه 150 mm ضخامت 12 mm وزن kg 12.48

توری جوشی آهنی - ابعاد 2200*6000 mm چشمه 150 mm ضخامت 12 mmتوری جوشی آهنی از به هم جوش دادن مفتول ها..

2,866,650تومان

توری جوشی آهنی - ابعاد 2200*6000 mm چشمه 150 mm ضخامت 6 mm وزن kg 3.12

توری جوشی آهنی - ابعاد 2200*6000 mm چشمه 150 mm ضخامت 6 mmتوری جوشی آهنی از به هم جوش دادن مفتول های..

124,094تومان

توری جوشی آهنی - ابعاد 2200*6000 mm چشمه 150 mm ضخامت 8 mm وزن kg 5.55

توری جوشی آهنی - ابعاد 2200*6000 mm چشمه 150 mm ضخامت 8 mmتوری جوشی آهنی از به هم جوش دادن مفتول های..

205,546تومان

توری جوشی آهنی - ابعاد 2200*6000 mm چشمه 200 mm ضخامت 12 mm وزن kg 9.36

توری جوشی آهنی - ابعاد 2200*6000 mm چشمه 200 mm ضخامت 12 mmتوری جوشی آهنی از به هم جوش دادن مفتول ها..

2,149,770تومان

توری جوشی آهنی - ابعاد 2200*6000 mm چشمه 200 mm ضخامت 8 mm وزن kg 4.16

توری جوشی آهنی - ابعاد 2200*6000 mm چشمه 200 mm ضخامت 8 mmتوری جوشی آهنی از به هم جوش دادن مفتول های..

154,300تومان