خدمات

خدمات
انواع برش ها
برش وایرکات

خدمات

متال لند یکی از مجهزترین شرکتها در زمینه برش ورق و فلزات می باشد،که با استفاده از دستگاههای پیشرفته در این زمینه سر آمد است.حیطه فعالیت این شرکت، محصولات وقطعات فلزی صنعتی و ساختمانی می باشد. در زمینه برش انواع ورق وفلزات برجسته ترین هدف شرکت متال لند ، اجرای دقیق طرح وبا قیمت مناسب می باشد.دراین مجموعه نهایت تلاش در ارائه خدمات برتر است،و برای این منظور از دستگاههای برش  با توان های مختلف بهره گرفته می شود . بسته به نوع ورق و فلزات، مناسب ترین دستگاه برش برای انجام برش انتخاب می شود و با روشهای مهندسی ، با نظر متخصصین این شرکت و با حفظ کنترل کیفیت ، این مهم انجام می پذیرد.

"در این بخش خدمات برش مورد سفارش مشتری انجام می گیرد و بسته به نوع برش قیمت گذاری می شود "