رولبرینگ مخروطی

رولبرینگ مخروطیرولبرینگ مخروطی دارای شیار غلتک مخروطی در حلقه بالایی و پایینی بوده و قسمت غلتکی به شکل مخروطی در آن جای دارد. این طراحی مناسب برای تحمل بارهای شعاعی و محوری است و قدرت تحمل بار محوری بستگی به زاویه شیار دارد. رولبرینگ مخروطی شامل دو قسمت حلقه داخلی به همراه قفسه و غلتک ها، و حلقه بیرونی است. TQ از معروف ترین نوع رولبرینگ های مخروطی است و دارای طراحی به خصوصی در لبه داخلی با غلتک هاست، که عمل روانکاری در محل تماس را بهینه ساخته و نیز شیار غلتک ها را در جهت توزیع بار مناسب هدایت می کند. کاهش اصطکاک و افزایش قدرت تحمل بار از دیگر خصوصیات این نوع طراحی است. اصطکاک کم، زمان آب بندی کوتاه تر، امکان اعمال بار بزرگ تر در شروع چرخش، و دقت بالاتر از مزایای این گروه رولبرینگ ها می باشد.

نمایش:
مرتب کردن بر اساس:

رولبرینگ مخروطی 30203 - برند TC

رولبرینگ مخروطی 30203 - برند TC رولبرینگ های مخروطی دارای شیار غلتک مخروطی در حلقه بالایی ..

رولبرینگ مخروطی 30204 - برند TC

رولبرینگ مخروطی 30204 - برند TC رولبرینگ های مخروطی دارای شیار غلتک مخروطی در حلقه بالایی ..

رولبرینگ مخروطی 30205 - برند TC

رولبرینگ مخروطی 30205 - برند TC رولبرینگ های مخروطی دارای شیار غلتک مخروطی در حلقه بالایی ..

رولبرینگ مخروطی 30205 - برند ZWZ

رولبرینگ های مخروطی رولبرینگ های مخروطی دارای شیارغلتک مخروطی در حلقه بالایی و پایینی بوده..

رولبرینگ مخروطی 30206 - برند TC

رولبرینگ مخروطی 30206 - برند TC رولبرینگ های مخروطی دارای شیار غلتک مخروطی در حلقه بالایی ..

رولبرینگ مخروطی 30206 - برند ZWZ

رولبرینگ های مخروطی رولبرینگ های مخروطی دارای شیارغلتک مخروطی در حلقه بالایی و پایینی بوده..

رولبرینگ مخروطی 30207 - برند TC

رولبرینگ های مخروطی رولبرینگ های مخروطی دارای شیارغلتک مخروطی در حلقه بالایی و پایینی بوده..

رولبرینگ مخروطی 30207 - برند ZWZ

رولبرینگ های مخروطی رولبرینگ های مخروطی دارای شیارغلتک مخروطی در حلقه بالایی و پایینی بوده..

رولبرینگ مخروطی 30207/80 - برند ZWZ

رولبرینگ های مخروطی رولبرینگ های مخروطی دارای شیارغلتک مخروطی در حلقه بالایی و پایینی بوده..

رولبرینگ مخروطی 30208 - برند TC

رولبرینگ مخروطی 30208 - برند TC رولبرینگ های مخروطی دارای شیار غلتک مخروطی در حلقه بالایی ..

رولبرینگ مخروطی 30209 - برند TC

رولبرینگ مخروطی 30209 - برند TC رولبرینگ های مخروطی دارای شیار غلتک مخروطی در حلقه بالایی ..

رولبرینگ مخروطی 30210 - برند TC

رولبرینگ های مخروطی رولبرینگ های مخروطی دارای شیارغلتک مخروطی در حلقه بالایی و پایینی بوده..

رولبرینگ مخروطی 30210 - برند ZWZ

رولبرینگ های مخروطی رولبرینگ های مخروطی دارای شیارغلتک مخروطی در حلقه بالایی و پایینی بوده..

رولبرینگ مخروطی 30213 - برند ZWZ

رولبرینگ های مخروطی رولبرینگ های مخروطی دارای شیارغلتک مخروطی در حلقه بالایی و پایینی بوده..

رولبرینگ مخروطی 30216 - برند ZWZ

رولبرینگ های مخروطی رولبرینگ های مخروطی دارای شیارغلتک مخروطی در حلقه بالایی و پایینی بوده..

رولبرینگ مخروطی 30304 - برند TC

رولبرینگ های مخروطی رولبرینگ های مخروطی دارای شیارغلتک مخروطی در حلقه بالایی و پایینی بوده..