بلبرینگ

بلبرینگ ها نوعی از چرخنده ها هستند که کاربرد وسیعی در ابزار و صنایع بزرگ و کوچک دارند. وظیفه اصلی بلبرینگ ها کاهش شدت اصطکاک، بین سطوح در حال حرکت می باشد. بلبرینگ ها در انواع متنوع برای اهداف مختلف طراحی شده اند.