برش هوا گاز

برش لیرز

برش هوا گاز

در روش هوا-گاز، سوخت گاز به همراه اکسیژن برای برش یا جوش فلزات استفاده می شود . در روش برش هوا- گاز سوخت گاز از یک مشعل برش برای حرارت دادن فلز تا دمای برافروختگی استفاده می شود سپس یک جریان اکسیژن به روی فلز دمیده می شود و فلز در این اکسیژن، سوخته و سپس به صورت گل اکسید شده فلز به بیرون از محل برش جاری می گردد. هرچند مقداری از اکسید آهن به روی قطعه کار باقی می ماند تبدیل به خاکستر سخت روی کار می شود، که با ضربه ی آرام یا سوهان کاری از قطعه جدا می شود.


برش هوا گاز

* نام

* نام خانوادگی

* ایمیل

* تلفن ثابت

* تلفن همراه

بررسی امنیتی

ارسال
در حال ارسال
با موفقیت ارسال شد