برش لیزری

برش لیزری

در برش لیزری، برای برش از پرتو لیزری بسیار قدرتمندی استفاده می شود. بدین صورت که یک پرتو نور پر انرژی به واسطه آیینه ها و لنزها تابیده می شود به قسمتی از سطح ورق که باید برش انجام گیرد.دستگاه به صورت اتوما تیک موقعیت پرتو لیزر را نسبت به ورق تعیین می کند و با برخورد پرتو لیزر سطح ورق ذوب می شود. به دلیل اتوماتیک بودن حرکت ورق ، خراشی در سطح زیرین ایجاد نمی شود و برش با کیفیت بالا صورت می گیرد. گاهی با توجه به محدودیت زمان یا نظر به کاهش هزینه می توان چند ورق را با استفاده از این روش به طور همزمان برش داد.


برش لیزر

* نام

* نام خانوادگی

* ایمیل

* تلفن ثابت

* تلفن همراه

بررسی امنیتی

ارسال
در حال ارسال
با موفقیت ارسال شد