تسمه و چهار پهلو CK45

تسمه و چهار پهلو CK45چهار پهلو CK45 دارای سطح مقطعی مربعی شکل است. این چهار پهلو که از فولاد ساده کم کربنی CK45 به شماره 1.1191 ساخته شده است دارای ویژگی هایی شامل قابلیت ماشین کاری بالا و خواص کششی خوب است. از این چهار پهلو می توان در کارهایی مانند ساخت قطعاتی مثل محورها، شافت ها، اسکلت انواع سازه ها و پایه های دستگاه ها استفاده کرد.

تسمه های فولادی یکی از انواع تسمه های فلزی اند که از آلیاژ آهن کربن همراه با عناصر آلیاژی دیگر ساخته شده اند و خود به انواع مختلفی تقسیم می شوند. مثل تسمه های فولادی گالوانیزه، تسمه های فولادی استنلس، تسمه های فولادی سرد نورد و غیره. تسمه های فولادی دارای کاربردهای بسیاری در صنایع مختلفی مانند کشتی سازی، اتومبیل سازی، مخابرات و ... می باشند. رایج ترین تسمه های فولادی از جنس فولاد ST37-2 هستند که بیشترین کاربرد را دارند. از فولاد ST37-2 در صنایع کشتی سازی، پل سازی و ... به دلیل داشتن استحکام بالا می توان استفاده کرد.

نمایش:
مرتب کردن بر اساس:

تسمه CK45 - ابعاد 10*100 mm طول 6000 mm وزن 47.4 (5%±) kg

تسمه CK45 - ابعاد 10*100 mm طول 6000 mm وزن 47.4 (5%±) kgتسمه CK45 از فولاد کم کربن CK45 به شماره 1...

273,024تومان

تسمه CK45 - ابعاد 10*20 mm طول 6000 mm وزن 9.6 (5%±) kg

تسمه CK45 - ابعاد 10*20 mm طول 6000 mm وزن 9.6 (5%±) kgتسمه CK45 از فولاد کم کربن CK45 به شماره 1.11..

55,296تومان

تسمه CK45 - ابعاد 10*30 mm طول 6000 mm وزن 14.2 (5%±) kg

تسمه CK45 - ابعاد 10*30 mm طول 6000 mm وزن 14.2 (5%±) kgتسمه CK45 از فولاد کم کربن CK45 به شماره 1.1..

81,907تومان

تسمه CK45 - ابعاد 10*40 mm طول 6000 mm وزن 19 (5%±) kg

تسمه CK45 - ابعاد 10*40 mm طول 6000 mm وزن 19 (5%±) kgتسمه CK45 از فولاد کم کربن CK45 به شماره 1.119..

109,210تومان

تسمه CK45 - ابعاد 10*50 mm طول 6000 mm وزن 23.7 (5%±) kg

تسمه CK45 - ابعاد 10*50 mm طول 6000 mm وزن 23.7 (5%±) kgتسمه CK45 از فولاد کم کربن CK45 به شماره 1.1..

136,512تومان

تسمه CK45 - ابعاد 10*60 mm طول 6000 mm وزن 28.4 (5%±) kg

تسمه CK45 - ابعاد 10*60 mm طول 6000 mm وزن 28.4 (5%±) kgتسمه CK45 از فولاد کم کربن CK45 به شماره 1.1..

163,814تومان

تسمه CK45 - ابعاد 10*70 mm طول 6000 mm وزن 33.2 (5%±) kg

تسمه CK45 - ابعاد 10*70 mm طول 6000 mm وزن 33.2 (5%±) kgتسمه CK45 از فولاد کم کربن CK45 به شماره 1.1..

191,117تومان

تسمه CK45 - ابعاد 10*80 mm طول 6000 mm وزن 37.9 (5%±) kg

تسمه CK45 - ابعاد 10*80 mm طول 6000 mm وزن 37.9 (5%±) kgتسمه CK45 از فولاد کم کربن CK45 به شماره 1.1..

218,419تومان

تسمه CK45 - ابعاد 10*90 mm طول 6000 mm وزن 42.7 (5%±) kg

تسمه CK45 - ابعاد 10*90 mm طول 6000 mm وزن 42.7 (5%±) kgتسمه CK45 از فولاد کم کربن CK45 به شماره 1.1..

245,722تومان

تسمه CK45 - ابعاد 20*100 mm طول 6000 mm وزن 94.8 (5%±) kg

تسمه CK45 - ابعاد 20*100 mm طول 6000 mm وزن 94.8 (5%±) kgتسمه CK45 از فولاد کم کربن CK45 به شماره 1...

546,048تومان

تسمه CK45 - ابعاد 20*30 mm طول 6000 mm وزن 28.4 (5%±) kg

تسمه CK45 - ابعاد 20*30 mm طول 6000 mm وزن 28.4 (5%±) kgتسمه CK45 از فولاد کم کربن CK45 به شماره 1.1..

163,814تومان

تسمه CK45 - ابعاد 20*40 mm طول 6000 mm وزن 37.9 (5%±) kg

تسمه CK45 - ابعاد 20*40 mm طول 6000 mm وزن 37.9 (5%±) kgتسمه CK45 از فولاد کم کربن CK45 به شماره 1.1..

218,419تومان

تسمه CK45 - ابعاد 20*50 mm طول 6000 mm وزن 47.4 (5%±) kg

تسمه CK45 - ابعاد 20*50 mm طول 6000 mm وزن 47.4 (5%±) kgتسمه CK45 از فولاد کم کربن CK45 به شماره 1.1..

273,024تومان

تسمه CK45 - ابعاد 20*60 mm طول 6000 mm وزن 56.9 (5%±) kg

تسمه CK45 - ابعاد 20*60 mm طول 6000 mm وزن 56.9 (5%±) kgتسمه CK45 از فولاد کم کربن CK45 به شماره 1.1..

327,629تومان

تسمه CK45 - ابعاد 20*70 mm طول 6000 mm وزن 66.4 (5%±) kg

تسمه CK45 - ابعاد 20*70 mm طول 6000 mm وزن 66.4 (5%±) kgتسمه CK45 از فولاد کم کربن CK45 به شماره 1.1..

382,234تومان

تسمه CK45 - ابعاد 20*80 mm طول 6000 mm وزن 75.8 (5%±) kg

تسمه CK45 - ابعاد 20*80 mm طول 6000 mm وزن 75.8 (5%±) kgتسمه CK45 از فولاد کم کربن CK45 به شماره 1.1..

436,838تومان